head-watdonsai-min
วันที่ 4 ธันวาคม 2022 10:00 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทราย

ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนวัดดอนทราย
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
4 1 5 1
อบ.3
3 5 8 1
รวม อบ.
7 6 13 2
ป.1
3 5 8 1
ป.2
8 4 12 1
ป.3
6 3 9 1
ป.4
9 2 11 1
ป.5
4 5 9 1
ป.6
6 1 7 1
รวมประถม
36 20 56 6
รวมทั้งหมด
43 26 69 8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)