head-watdonsai-min
วันที่ 13 เมษายน 2021 2:08 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทราย

ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนวัดดอนทราย
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
4151
อบ.3
3581
รวม อบ.
76132
ป.1
3581
ป.2
84121
ป.3
6391
ป.4
92111
ป.5
4591
ป.6
6171
รวมประถม
3620566
รวมทั้งหมด
4326698
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)