head-watdonsai-min
วันที่ 18 พฤษภาคม 2022 5:39 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » หลอดเลือดหัวใจ อธิบายการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ อธิบายการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ

อัพเดทวันที่ 10 ธันวาคม 2021

หลอดเลือดหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจยังรู้จักกันในนาม ลวดขยายหลอดเลือดหัวใจตีบการขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือ PTCA เป็นขั้นตอนการใส่สายสวนที่ออกแบบมา เพื่ออุดตันบรรเทาในหลอดเลือดแดง ส่วนใหญ่ในหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดแดง การขยายหลอดเลือดหัวใจ มีบทบาทในการขยายตัวของแผ่นโลหะหลอดเลือด ของส่วนเล็กๆ ของบอลลูน หลอดเลือดแดงคราบพลัคจะแบน และลดการตีบภายในหลอดเลือดแดง

ในเกือบทุกกรณี การขยายหลอดเลือดหัวใจ จะมาพร้อมกับแทรกการใส่ขดลวด วิธีการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ แพทย์จะใช้สายสวน หลอดยาวบางและยืดหยุ่นได้ ที่เชื่อมต่อกับถุงบอลลูน สายสวนจะไหลผ่านแผ่นหินที่อุดตัน และบอลลูนจะขยายตัวภายใต้แรงกดดัน การขยายบอลลูนจะกดทับคราบพลัค บนผนังหลอดเลือดแดง เมื่อปล่อยลมออกและปล่อยบอลลูน แผ่นโลหะยังคงถูกบีบอัดบางส่วนเป็นอย่างน้อย

หลอดเลือดหัวใจ

ดังนั้นสิ่งกีดขวางจึงลดลง แม้ว่าการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ เดิมจะทำเป็นขั้นตอนที่แยกจากกัน แต่ในปัจจุบันการใส่ขดลวดจะถูกใส่ทุกครั้ง ที่มีการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ ในหลอดเลือดหัวใจ ขดลวดเป็นขดลวดที่ขยายได้ ซึ่งสามารถช่วยรองรับผนังหลอดเลือดแดง ที่บริเวณการขยายหลอดเลือดหัวใจ เพื่อให้แผ่นโลหะถูกบีบอัด ก่อนสอดใส่ขดลวดที่ยุบตัวลงบนบอลลูน

จากนั้นเมื่อบอลลูนขยายตัว แผ่นโลหะจะถูกบีบอัดและขดลวดจะขยายตัวพร้อมกัน เมื่อปล่อยลมออกและปล่อยบอลลูน การใส่ขดลวดจะอยู่กับที่ ช่วยให้แผ่นโลหะถูกบีบอัดและหลอดเลือดแดงเปิดออก มีประโยชน์เมื่อไหร่ การทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ มีประสิทธิภาพมากในการลดอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่คงที่ ดังนั้น สาเหตุหลักของการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ ของหลอดเลือดหัวใจก็คือ การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

แม้ว่าจะยังคงพยายามรักษาทางการแพทย์อยู่ก็ตาม แม้ว่าการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจจำนวนมาก จะดูน่าประหลาดใจ แต่ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพ มากกว่าการรักษาทางการแพทย์ แม้จะใส่ขดลวด ในแง่ของการลดความเสี่ยงที่ตามมาของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจวาย หรือทำให้การรอดชีวิตดีขึ้น ดังนั้น สาเหตุหลักของการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจคือ การบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกที่คงที่

ซึ่งยังคงมีอยู่แม้จะพยายามรักษาทางการแพทย์ก็ตาม เหตุผลที่ 2 ที่การขยายหลอดเลือดหัวใจและการใส่ขดลวด มักใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจคือ คนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน หรือ ACS ใน ACS การอุดตันของหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันเกิดขึ้น เนื่องจากคราบพลัคแตกและเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง เมื่อ ACS เกิดขึ้น โรคหัวใจมักจะเกิดขึ้นเว้นแต่หลอดเลือดแดงจะถูกเปิดออก

ในระหว่าง ACS หลักฐานที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่า การทำการขยายหลอดเลือดหัวใจและขดลวด สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของหัวใจโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ หลอดเลือดหัวใจไม่ได้เป็นเพียง หลอดเลือดแดงเดียวที่ใช้การขยายหลอดเลือดหัวใจเป็นประจำ เพื่อรักษาเนื้อเยื่อหลอดเลือดอุดกั้น การทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ ยังใช้กับหลอดเลือดแดง คาโรติดให้สมอง

หลอดเลือดแดงไตและหลอดเลือดแดงที่ขา ภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด หลังการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจแบบง่ายๆ คือ การกลับคืนสภาพเดิม การก่อตัวของการอุดตันใหม่ในแผ่นโลหะที่ถูกบีบอัด การพักฟื้นเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากการเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการบาดเจ็บภายใน และรอบๆ ผนังหลอดเลือด ที่เกิดจากการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจเอง

การใช้ขดลวดโดยเฉพาะยาฉะขดลวด DES สามารถลดอุบัติการณ์ของตัวเลือกสุดท้ายคือ ขั้นตอนใหม่กว่าได้อย่างมาก ขดลวดขจัดยา DES เคลือบด้วยยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ ซึ่งจะช่วยลดการกลับคืนสภาพเดิม ก่อนยุคการใส่ขดลวด เกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยที่มีเพียง การขยายหลอดเลือดหัวใจมี ตัวเลือกสุดท้ายคือขั้นตอนใหม่กว่าขั้นสูง การใช้ขดลวดโลหะเปลือยช่วยลดความเสี่ยงนี้ให้น้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งขดลวดขจัดยายังลดความเสี่ยงลงเหลือน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาที่พบไม่บ่อยนัก แต่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นคือการเกิดลิ่มเลือด การแข็งตัวของเลือด ที่บริเวณที่ทำการขยายหลอดเลือดหรือใส่ขดลวด การเกิดลิ่มเลือดอุดตันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และมักเป็นหายนะซึ่งมักจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดง ที่ได้รับผลกระทบอย่างเฉียบพลันและสมบูรณ์

การเกิดลิ่มเลือดเกิดขึ้นไม่นาน หลังจากการทำการขยาย หลอดเลือดหัวใจ นั่นคือภายในสองสามวันถึง 2 ถึง 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใส่ขดลวดระหว่าง การทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมักจะเป็นเช่นนี้ในปัจจุบัน ความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน จะคงอยู่นานหลายเดือนถึงหลายปีหลังจากการผ่าตัดต่ำ การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดสามารถลดความเสี่ยง ของการเกิดลิ่มเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงเช่นกัน

ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ ความเสียหายต่ออวัยวะที่ได้รับจากหลอดเลือด ที่กำลังรับการรักษา รวมถึงอาการหัวใจวาย อาการบาดเจ็บที่ไต โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือมีเลือดออก ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติใดๆ ควรพบแพทย์ของคุณให้ทันเวลา

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  :  หลอดเลือด ภาวะต่อไปนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)