head-watdonsai-min
วันที่ 4 ธันวาคม 2022 10:18 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ขอให้นักเรียนใส่เครื่องแบบลูกเสือ

แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น ขอให้นักเรียนใส่เครื่องแบบลูกเสือ

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้นในวันพุธที่29 กรกฎาคม2563 ขอให้นักเรียนใส่เครื่องแบบลูกเสือมาและได้หยุดกันเล่าเรียนจำนวน4วัน ชึ่งตรงกับวันจันทร์และวันอังคารจึงขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)