head-watdonsai-min
วันที่ 7 ธันวาคม 2021 1:29 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020
กิจกรรมวันภาษาไทยให้นักเรียนเกมส์มาฐาน ของการเรียนรู้ภาษาไทยของวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 นักเรียนเข้าร่วมทุกระดับชั้นให้ความสนใจและตอบปัญหาได้ครับ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)