head-watdonsai-min
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2022 9:59 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ช่วยสร้างห้องน้ำและปูกระเบื้องให้นักเรียนชั้นอนุบาล

กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ช่วยสร้างห้องน้ำและปูกระเบื้องให้นักเรียนชั้นอนุบาล

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020
ทางโรงเรียนขอขอบคุณกองพลพัฒนา 1 (พล.พัฒนา1)
โดยกองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์(ช.1 พัน.52 รอ.)
ที่เข้ามาช่วยสร้างห้องน้ำและปูกระเบื้องให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้ใช้ที่ตึกใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)